จัดกิจกรรมพบเพื่อนใหม่    (เดือนมิถุนายน)
ครั้งที่ 16/58          วันเสาร์ที่  27 มิ.ย.58    มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ
                           คุณกฤติกา  สิวายุ    อนุกรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
                          สมาคมYWCA กรุงเทพฯ  ร่วมกับอาจารย์ชาติชาย  จารุวาที     
                           คริสตจักรใจผูกพันธ์และทีมงานอนุชน
 
 
View Detail
งานลูกพบแม่                         วันเสาร์ที่  22  สิงหาคม 2558
 
View Detail
การจ่ายเงินทุนการศึกษาโครงการแม่อุปถัมภ์  ปีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1        วันเสาร์ที่  20  มิ.ย.58   
ครั้งที่ 2        วันเสาร์ที่  14 พ.ย.58
จ่ายทุนการศึกษาผู้รับทุนระดับประถม + มัธยมต้น
 
View Detail
1.มอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครองที่เจ็บป่วย
2.ช่วยเหลือนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ
3.มอบชุดข้าวสารและอาหารแห้งให้กับครอบครัวนักเรียน
 
View Detail
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 แบ่งปันพระวจนะโดย นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ในหัวข้อ  " ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นไป "  ผู้นำนมัสการ โดย นางสาวจิระพร  ปิ่นเพชร ณ ห้องประชุมคุณหญิงสุคนธ์ ชั้น 5อาคารแมคฟาร์แลนด์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

                     

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 แบ่งปันพระวจนะโดย นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ในหัวข้อ "การทำงานเป็นทีม " ผู้นำนมัสการ โดย คุณสมโชค ไวยรัตน์ ณ ห้องประชุมคุณหญิงสุคนธ์ ชั้น 5 อาคารแมคฟาร์แลนด์ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ"

                      

 
View Detail