พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

งานบาซาร์YWCA และคณะภริยาทูต ปี2017

23 พฤศจิกายน 60 แกลอรี่-กรุงเทพ