ยินดีต้อนรับ สู่ YWCA of Bangkok

เราดำเนินพันธกิจเพื่อเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อประกาศเกียรติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านพันธกิจต่างๆ ของทางสมาคมฯ

Day Camp

Day Camp ปฐมวัย ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมหลากหลายให้เด็กเลือกลงมือทำงานตามความสนใจ โดยจะมีเวลาของวงกลมใหญ่ ที่ให้เด็กมาเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเด็กได้เรียนรู้ ฝึกบุคลิกภาพในการคิด ตัดสินใจเลือก การรอคอย ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบ การเคารพสิทธิ การเป็นมิตร การแบ่งปัน ฯลฯ

อ่านรายละเอียด

งานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 64 ปี 2560

สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ร่วมกับคณะภริยาทูตต่างๆประจำประเทศไทย กว่า 42 ประเทศ จัดงานออกร้านนานาชาติ ทุกปี มีสินค้า ราคาถูก ของแต่ละประเทศออกบูทกว่า300บูท
รายได้จากการจัดงาน นำไปช่วยเหลือสังคม  ปีนี้ วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560  ณ ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

YWCA International House

ทำเลที่ดี กลางเมือง
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

อ่านรายละเอียด