การศึกษา        |        ห้องพัก-ห้องประชุม         |         กรรมการและผู้บริหาร        |          แกลอรี่             |        ดาวน์โหลด
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 
 
 
   
                                
 
                           
 
 
 
 
 
      
 
 
 

มีห้องพัก ห้องประชุมสัมมนาและพลาซ่า
ที่เป็นจุดรวมบริการต่างๆ   เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย

 
 

 

 


 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/YWCAINTERNATIONALHOUSE