เรียนพระคัมภีร์กับครูวิวรณ์

1 เมษายน 62 แกลอรี่-กรุงเทพ