สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

เรียนละครเพลงกับครูนินา

26 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ