การศึกษา        |        ห้องพัก-ห้องประชุม         |         กรรมการและผู้บริหาร        |          แกลอรี่             |        ดาวน์โหลด
 
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ รร.บ้านทุ่งกลม

   
   
View Detail
กิจกรรมเลี้ยงอาหาร รร.บ้านทุ่งกลม

               
       
   
View Detail
กิจกรรมมอบทุนที่เหลือให้นักเรียน

    
View Detail
กิจกรรมรับมอบเงินทุนการศึกษา

   
View Detail
กิจกรรมเลี้ยงอาหารบ้านผู้สูงอายุ

   
   
   
   
   

View Detail
รับเสด็จ 8-4-53

  

 
View Detail


ปลูกปะการัง

ฟังคำบรรยาย เตรียมพร้อมปลูกปะการัง
เริ่มปลูก พี่สอนน้อง
ฟังคำบรรยาย ดูวิธีการทำ
View Detail