พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

กิจกรรมมอบทุนที่เหลือให้นักเรียน

8 เมษายน 53 แกลอรี่-กรุงเทพ
กิจกรรมมอบทุนที่เหลือให้นักเรียน