พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

ปลูกปะการัง

12 ธันวาคม 53 แกลอรี่-กรุงเทพ


ปลูกปะการัง

ฟังคำบรรยาย เตรียมพร้อมปลูกปะการัง
เริ่มปลูก พี่สอนน้อง
ฟังคำบรรยาย ดูวิธีการทำ