พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

รับเสด็จ 08/04/53

8 เมษายน 53 แกลอรี่-กรุงเทพ
รับเสด็จ 8-4-53