พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

 
 
 
10 กันยายน 2561 นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยมี ท่านเลขาธิการ พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต เป็นผู้รับมอบ
View Detail
นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ กรรมการอำนวยการ เลขาธิการ มอบเงินสนับสนุนองค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์( YFC Thailand ) รับมอบโดยคุณพัฒนาวิทย์ องค์เจริญ ผู้อำนวยการองค์การฯ
View Detail
 
 

แกลลอรี่ ทั้งหมด