พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

 
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ รร.บ้านทุ่งกลม

   
   
View Detail
กิจกรรมเลี้ยงอาหาร รร.บ้านทุ่งกลม

               
       
   
View Detail
กิจกรรมมอบทุนที่เหลือให้นักเรียน

    
View Detail
กิจกรรมรับมอบเงินทุนการศึกษา

   
View Detail
กิจกรรมเลี้ยงอาหารบ้านผู้สูงอายุ

   
   
   
   
   

View Detail
รับเสด็จ 8-4-53

  

 
View Detail


ปลูกปะการัง

ฟังคำบรรยาย เตรียมพร้อมปลูกปะการัง
เริ่มปลูก พี่สอนน้อง
ฟังคำบรรยาย ดูวิธีการทำ
View Detail