พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

เลี้ยงอาหารบ้านผู้สูงอายุ

8 เมษายน 53 แกลอรี่-กรุงเทพ
กิจกรรมเลี้ยงอาหารบ้านผู้สูงอายุ