พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOKศิษย์เก่า ปฐมวัย
 

11 กุมภาพันธ์ 62 แกลอรี่-กรุงเทพ