พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยครูเรืองวิทย์ ชุด2  
 

11 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ