พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
 
 
 
HOT SERVICE
 
   
                                
 
                           
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

พบกับเรื่องราวประทับใจ

 
 
 
บทเพลงแห่งความหวังและกำลังใจ
"บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา เราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข" พระธรรมมัทธิว บทที่ 11 ข้อที่ 28
แบ่งปันคำหนุนใจโดย นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน   นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
                                                      ​นางวรรณี พลอยพิสุทธิ์          ประธานฝ่ายศาสนา สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
 
 
 
 

บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมมนาและพลาซ่า
ที่เป็นจุดรวมบริการต่างๆ   เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย

 
 
 

 

 


 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 https://www.facebook.com/YWCAHOTELBANGKOK