พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 600,000 บาท 

12 มีนาคม 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
12 มีนาคม 2564 นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ Mrs. Christina Macpherson ภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ประธานจัดงาน YWCA DIPLOMATIC CHARITY BAZAAR Mrs. Yuet Lin Fong (Doreen) ภริยาเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 600,000 บาท แบ่งออกเป็น 4โครงการ โครงการละ 150,000 บาท ดังนี้
1. โครงการคืนเสียงสู่โสต
2. โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อผู้พิการและทุพพลภาพ
4. โครงการผ่าตัดเนื้อต้อลม
โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคุณหมอประจำแต่ละโครงการเป็นผู้รับมอบ