พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

สมาคมฯขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯคนใหม่ นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน

28 พฤศจิกายน 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 สมาคมฯขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯคนใหม่ นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน พร้อมทั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ทุกท่าน ที่จะเข้ามาบริหารสมาคมฯ ปี 2564 – 2567