พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

การประชุมครั้งที่ 1 สำหรับงาน 67th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2020

31 กรกฎาคม 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ

ในการประชุมครั้งที่ 1 สำหรับงาน 67th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2020 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. มีท่านภริยาทูตและตัวแทนกว่า 30 สถานทูตเข้าร่วม
คุณอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับมาดาม โอลก้า ตาปิโอลา ภริยาทูตคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ประธานจัดงานและตัวแทนคณะกรรมกรรมจัดงาน ไว ดับยู ซี เอ บาซาร์ ครั้งที่ 66 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอบคุณ
มาดาม โอลก้า ตาปิโอลา ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ มาดาม Christina Macpherson ภริยาทูตสถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ประธานและตัวแทนคณะกรรมการจัดงาน 67th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2020 เพื่อแสดงความยินดีและส่งมอบงานและตำแหน่งในการจัดงาน ไว ดับยู ซี เอ บาซาร์ ปีนี้

First meeting of 67th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2020 was held on 31st July 2020 at YWCA of Bangkok, the spouses of the ambassadors and diplomats from over 30 embassies attended the meeting.
Madam Olga Tapiola, Spouse of the Ambassador of the European to Thailand, Chairperson of 66th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2019 handed over chairpersonship to Madam Christina Macpherson, Spouse of the Ambassador of the New Zealand to Thailand, Chairperson of 67th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2020. Mrs. Usana Sukhonthsub, President of YWCA of Bangkok, gave bouquets of flowers to thank you Madam Madam Olga and welcome Madam Christina.