พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

ร่วมพิธีมอบโครงการจัดทำฝ้าเพดาน/ปรับปรุงอาคารเรียน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา

27 กุมภาพันธ์ 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบโครงการจัดทำฝ้าเพดาน/ปรับปรุงอาคารเรียน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา,ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองนา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายศักดิ์ ซุ่นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ