เรียน จริยธรรมคัมภีร์กับครูหนุ่ม 

26 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ