การศึกษา        |        ห้องพัก-ห้องประชุม         |         กรรมการและผู้บริหาร        |          แกลอรี่             |        ดาวน์โหลด

เรียนแบดมินตันกับครูหนุ่มมินตัน 

25 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ