พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

เรียนวาดรูปบนกระดานไม้ (ช่วงมอบรางวัล)กับครูปุ๋ย 

22 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ