พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

ทำแป้งปั้นกับครูกุ้ง

21 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ