พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

รับประทานอาหารเที่ยง 

18 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ