พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูหน่อย 

15 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ