เรียนพระคัมภีร์ กับครูวิวรณ์

15 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ