ศิษย์เก่า ปฐมวัย
 

11 กุมภาพันธ์ 62 แกลอรี่-กรุงเทพ