พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

10 กันยายน 61 แกลอรี่-กรุงเทพ
10 กันยายน 2561 นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยมี ท่านเลขาธิการ พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต เป็นผู้รับมอบ