14 สิงหาคม 2561 สมาคมYWCAกรุงเทพฯ 

14 สิงหาคม 61 แกลอรี่-กรุงเทพ
นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ กรรมการอำนวยการ เลขาธิการ มอบเงินสนับสนุนองค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์( YFC Thailand ) รับมอบโดยคุณพัฒนาวิทย์ องค์เจริญ ผู้อำนวยการองค์การฯ