30/06/2018 งานมอบทุนการศึกษา ระดับ ปวช,ปวส และ ปริญญาตรี 

30 มิถุนายน 61 แกลอรี่-กรุงเทพ