16/06/2561 งานมอบทุนการศึกษาประจำปี 
 

16 มิถุนายน 61 แกลอรี่-กรุงเทพ