ครบรอบ 71 ปี สมาคม YWCA กรุงเทพฯ

9 มิถุนายน 61 แกลอรี่-กรุงเทพ