สมาคมywcaกรุงเทพฯ รีทรีตพนักงาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา09.00-16.00น ชั้น6 

17 พฤษภาคม 61 แกลอรี่-กรุงเทพ