สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

 
 
 
 
 

มอบของขวัญ white gift ให้กับเด็กๆมูลนิธิบ้านพระพร กรุงเทพฯ

16 มีนาคม 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
16 มีนาคม 2564
คุณวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา
พร้อมอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้ไปมอบของขวัญ white gift ให้กับเด็กๆมูลนิธิบ้านพระพร กรุงเทพฯ