มอบรถจักรยานยนต์ ให้กับกองบังคับการตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพศ. 2536

22 กันยายน 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
22 กันยายน 2563
สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ โดยนางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ นางสาวรัชดา รักพงษ์พิบูล ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน และเจ้าหน้าที่ มอบรถจักรยานยนต์ ให้กับกองบังคับการตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพศ. 2536 เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น การนำผู้ป่วย หญิงใกล้คลอด ส่งถึงมือแพทย์โดยเร็ว และได้อธิษฐานให้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ สำเร็จลุล่วง โดยมี พ.ต.ท. ชุมไชศักดิ์ อัครธนอนันต์ รองผู้กำกับการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดร่วมรับมอบ