แผนกศาสนาสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม ปี 2562

29 มกราคม 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
คริสต์มาสโรงเรียนต่างจังหวัด
แผนกศาสนาสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม ปี 2562 ดังต่อไปนี้
โรงเรียน ซอย 12 สาย 4 ซ้าย ต. ตีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โรงเรียน ซอย 7 สาย 4 ซ้าย ต. โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 29 หมู่ 5 ต. ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ หมู่6 ต.นิคมลำนานายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 6 หมู่ 7 ต.นิคมลำนานายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงเรียนบ้านซับผาสุก 99/1 หมู่ 9 ต. ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
โรงเรียนบ้านคลองบง 247 หมู่ 7 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หมู่ 9 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ 8 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
โรงเรียนวัดถ้ำมงคลชัย หมู่.6 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 673 คน
11 ธันวาคม 2562 นำโดยคุณวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายฯและ อนุกรรมการ เลขาธิการและพนักงานสมาคมฯ จัดคริสต์มาสในโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ศูนย์มะเร็งธัญบุรีจำนวนผู้ป่วยและญาติ 100 คน
15-17 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่แผนกศาสนาได้เดินทางจัดคริสต์มาส White Gift มูลนิธิดวงปัญญา บ้านแม่ออกผารู อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และศูนย์พักพิงกะเหรี่ยงเมืองเอปู รัฐกะเหรี่ยง จำนวน 240 คน