พิธีมอบโครงการสนามเด็กเล่น,ปรับปรุงห้องสุขา และปั๊มน้ำประปา 

12 ธันวาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
12 – 13/12/ 2562 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์ ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ นางสาวรัชดา รักพงษ์พิบูล ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบโครงการสนามเด็กเล่น,ปรับปรุงห้องสุขา และปั๊มน้ำประปา ให้แก่โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และมอบโครงการสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา,ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์