สมาคม ไว ดับยู ซีเอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

 
 
 
 
 

จัดงานคริสต์มาสและมอบของขวัญแก่ผู้ป่วยมะเร็งและญาติ ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี 

11 ธันวาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ

11/12/ 2562
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ นำโดยคุณวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนาและอนุกรรมการฝ่ายฯ คุณมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ จัดงานคริสต์มาสและมอบของขวัญแก่ผู้ป่วยมะเร็งและญาติ ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี โดยมีนายวีรพล นาคะไพบูลย์ ให้การต้อนรับ