มอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

3 มกราคม 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ

(English Below)
3 ธันวาคม 2019
นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ Mrs. Olga Tapiola ภริยาเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย Mrs. Pan Peng ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ เข้ามอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากการจัดงานออกร้าน “YWCA Diplomatic Charity Bazaar” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็น ประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในครั้งนี้

3 December 2019 Donation Cercmony
Mrs.Usana Sukhonthsub, President of YWCA of Bangkok, Mrs.Olga Tapiola, pouse of the Ambassador of European Union, Mrs.Pan Peng, Spouse of the Ambassador of China together with the YWCA Board of Directors proceed a royal donation of 100,000baht to Rajaprajanugroh Foundation. The amount of donation was raised from “YWCA Diplomatic Charity Bazaar” to help natural disaster victims. The Privy Councillor Admiral Pongthep Nuthep and the Executive Chairman of Rajaprajanugroh Foundation received the donation.