งานแถลงข่าว “งานบาซาร์YWCAและคณะภริยาทูต ครั้งที่ 66” ณ เซ็นทรัลเวิลด์
มาดามโอลก้า ตาปิโฮลา ภริยาเอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมการจัดงานบาซาร์YWCAและคณะภริยาทูต ครั้งที่ 66

22 ตุลาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562เวลา 14.00น. งานแถลงข่าว “งานบาซาร์YWCAและคณะภริยาทูต ครั้งที่ 66” ณ เซ็นทรัลเวิลด์
มาดามโอลก้า ตาปิโฮลา ภริยาเอกอัครราชทูต ประธานคณะกรรมการจัดงานบาซาร์YWCAและคณะภริยาทูต ครั้งที่ 66 กล่าวถึงการจัดงานบาซาร์ในปีนี้มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าจากประเทศต่างๆ จำนวน 205 บูธ จากความร่วมมือของ 45 สถานทูต
นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ กล่าวขอบคุณคณะภริยาทูต เจ้าหน้าที่สถานทูต เซ็นทรัลเวิลด์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายได้จากการจัดงานฯ แต่ละปีได้นำไปช่วยเหลือมูลนิธิและโครงการการกุศลกว่า 40 โครงการ อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ สภากาชาดไทย โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสถานภาพเด็กและสตรี ทุนการศึกษา เด็กยากจนและด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
คณะกรรมการจัดงานบาซาร์ ผู้แทนสถานทูต กรรมการอำนวยการสมาคมฯ เลขาธิการ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน ผู้สื่อข่าว และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศรัสเซีย และประเทศมองโกเลีย การออกบูธสินค้าจากประเทศต่างๆ ที่นำมาจำหน่ายในวันนี้จำนวน 27 สถานทูต