นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวปิดค่ายYWCA Junior Camp พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและอธิษฐานให้พรเด็กๆ

18 ตุลาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
 18/10/62  นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวปิดค่ายYWCA Junior Camp พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและอธิษฐานให้พรเด็กๆ