นักศึกษาทุนถาวรสมาคมYWCAกรุงเทพฯ จบการศึกษาจำนวน 2 คน ได้แก่นางสาว อรุณภรณ์ ศรีสุขและนายรพีพล ศรีสุข

18 ตุลาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นักศึกษาทุนถาวรสมาคมYWCAกรุงเทพฯ จบการศึกษาจำนวน 2 คน ได้แก่นางสาว อรุณภรณ์ ศรีสุขและนายรพีพล ศรีสุข สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้ามาพบนางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ เพื่อขอบคุณสมาคมฯและขอพร