รองเลขาธิการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางสาวปัทมา สินธุ์จำปาศักดิ์ กล่าวต้อนรับคณะเยาวชนและครูจากโรงเรียนบ้านหนองกวาง

8 ตุลาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2562 รองเลขาธิการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางสาวปัทมา สินธุ์จำปาศักดิ์ กล่าวต้อนรับคณะเยาวชนและครูจากโรงเรียนบ้านหนองกวาง อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 43 คน ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งนี้ไปจัดกิจกรรมที่ สถานนีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่2 (ท่าสอน) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้เยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมจึงชวนให้น้องๆมาร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อคงสภาพและเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้น นอกจากนี้เด็ก ๆได้ศึกษาและเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์เช่น ปู เหยี่ยว หอย ปลา เป็นต้น