วันที่ 8 กันยายน 2562 ร่วมงานและมอบรางวัลในงาน Lomarun # 7 for charity on the beach 

8 กันยายน 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
 กรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสมาคมYWCAกรุงเทพฯ นำโดยนางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมYWCAกรุงเทพฯ ไปร่วมงานและมอบรางวัลในงาน Lomarun # 7 for charity on the beach จัดโดยสมาคมYWCAกรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยาและหน่วยงานในเมืองพัทยา ณ ชายหาดจอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี