เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ

20 สิงหาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ เดินทางไปเปิดโครงการปรับปรุงหอพักสตรีและเด็กหญิง พร้อมกับปรับปรุงรั้วกำแพง ที่สมาคมฯให้การสนับสนุนมอบให้กับมูลนิธิบ้านมานาโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสาวจริยา ทวีแสงสกุลไทย ประธานมูลนิธิบ้านมานาโพธาราม เจ้าหน้าที่ และน้องๆเยาวชนเป็นผู้รับมอบ