เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ประธานจัดงาน

23 สิงหาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ประธานจัดงาน YWCA DIPLOMATIC CHARITY BAZAAR Mrs. Olga Tapiola ภริยาเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย Mrs. Pan Peng ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย นางจูหลิง จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน มอบเงินสนับสนุนโครงการต่างๆของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 600,000 บาท โดยแบ่ง ออกเป็น 4 โครงการ โครงการละ 150,000 บาท ดังนี้
1. โครงการคืนเสียงสู่โสต
2. โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
3. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อผู้พิการและทุพพลภาพ
4. โครงการผ่าตัดเนื้อต้อลม
โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และคุณหมอประจำแต่ละโครงการเป็นผู้รับมอบ