เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

9 สิงหาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ

พนักงานสมาคมYWCAกรุงเทพฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
-เวลา 08.00 น. ประธานในพิธี นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมเคารพธงชาติ
-หลังจากนั้นหน่วยงานรัฐ เอกชน บริษัท ห้าง ร้าน สมาคม ถวายพานพุ่ม
และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า 
-ผู้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพฯ