รูป กิจกรรมภายในค่าย
  สมัครสมาชิก
 รับส่วนลด
 

8 มีนาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
รูปภาพ กิจกรรมในค่าย 

 
วันที่ 11/3/2019
  --->ภาพทั้งหมด--->>

ช่วงเช้า แนะนำตัว ... 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=841&gid=6
ช่วงรับประทานอาหาร 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=842&gid=6
ช่วง ศิลปะการวาดรูป โดยครูปุ๋ย
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=843&gid=6​
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยครูเรืองวิทย์ 
 
 
วันที่ 12/3/2019
  Bible Story  โดยครูวิวรณ์
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=846&gid=6​

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูหน่อย 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=847&gid=6

รับประทานอาหารเที่ยง

วันที่ 13/3/2019
 
Bible Story  โดยครูวิวรณ์
The Musical โดยครูนินา 
ชุดที่ 1  http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=852&gid=6

ชุดที่ 2 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=853&gid=6​
ชุดที่ 3 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=854&gid=6​

ศิลปะการเต้นประกอบเพลง ภาษาอังกฤษ โดยครูกุ้ง

วันที่ 14/3/2019
   
Bible Story  โดยครูวิวรณ์    
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=858&gid=6 
Creative think  โดยครูเชอรี่ 
ชุดที่ 1 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=859&gid=6
ชุดที่ 2 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=860&gid=6​
ชุดที่ 3 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=861&gid=6​

ศิลปะระบายสีบนการ์ตูนปั้น
ชุดที่ 1 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=862&gid=6
ชุดที่  2   
แบดมินตัน โดยครู หนุ่ม มินตัน

วันที่ 15/3/2019
 
เรียนพระคัมภีร์ กับ ครูวิวรณ์ 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=864&gid=6

เรียนดนตรีประกอบละคร  กับครู นินา
ชุดที่ 1  http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=865&gid=6
ชุดที่ 2 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=866&gid=6​

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูหน่อย  เรียน Cover Dance กับครู เดียร์                                               

วันที่ 18/3/2019
  เรียนพระคัมภีร์ กับ ครูวิวรณ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กับ ครูตุ๋ย  
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=870&gid=6
 

เรียน เทควันโด กับ ครูหญิง

วันที่ 19/3/2019
  เรียนพระคัมภีร์ กับ ครูวิวรณ์
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=873&gid=6​
ศิลปะการเป่าสี โดย ครูเรืองวิทย์
ชุดที่ 1 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=874&gid=6​
ชุดที่ 2 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=877&gid=6

Cover Dance  โดยครูเดียร์ 
ชุดที่ 1  http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=875&gid=6
ชุดที่ 2 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=878&gid=6
รับประทานอาหารเที่ยง
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=876&gid=6
Cooking โดย ครูแมม 
ชุดที่ 1 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=879&gid=6
ชุดที่ 2 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=880&gid=6​
ชุดที่ 3 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=881&gid=6​

 

วันที่ 20/3/2019
  เรียนพระคัมภีร์ กับ ครูวิวรณ์
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=882&gid=6
เรียนภาษาอังกฤษกับ ครูหน่อย
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=883&gid=6

เรียนเทควันโดกับครูหญิง 
ชุดที่ 1 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=884&gid=6
ชุดที่ 2 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=885&gid=6
รับประทานอาหารเที่ยง
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=886&gid=6
ศิลปะระบายสีบนไม้กับครูปุ๋ย​
ชุดที่ 1  http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=887&gid=6​
ชุดที่ 2  http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=888&gid=6

เรียนแบดมินตันกับครูหนุ่มมินตัน
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=889&gid=6​

 
วันที่ 21/3/2019
  เรียนพระคัมภีร์กับครูกุ้ง
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=890&gid=6
เรียนละครเพลงกับครูนินา
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=891&gid=6​
ระบายสีผ่อนคลายสมอง
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=892&gid=6​
อาหารเที่ยง 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=893&gid=6​
ทำแป้งปั้นกับครูกุ้ง​
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=894&gid=6​

วันที่ 22/3/2019
 
เรียนวาดรูปบนกระดานไม้ (มอบรางวัล)กับครูปุ๋ย
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=895&gid=6​
เรียนทำอาหารกับ ครูเรืองวิทย์
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=896&gid=6
เรียนทำขนมกับ ครูติ๋ม
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=897&gid=6

วันที่ 25/3/2019
  เรียนจริยธรรม พระคัมภีร์ กับครูกุ้ง
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=898&gid=6
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับครูตุ๋ย​
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=899&gid=6
รียนเทควันโดกับครู หญิง  

วันที่ 26/3/2019
  เรียนจริยธรรมในพระคัมภีร์ กับครูหนุ่ม
เรียนละครเพลงกับครูนินา (เตรียมความพร้อมสำหรับการแสดง)
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=903&gid=6
ตลาดนัดความคิด โดยครูหนุ่ม
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=904&gid=6
 

วันที่ 27/3/2019
  ทัศนศึกษา 
https://www.facebook.com/groups/www.ywcabangkok/?source_id=294035134033565

วันที่ 28/3/2019
  ซ้อมการแสดงให้ผู้ปกครองได้รับชม   เตรียมความพร้อมกับครูผู้สอน  

วันที่ 29/3/2019
  วันมอบใบประกาศฯพร้อมกับการแสดง -- ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุก ๆ คนนะครับ 

 
ค่ายที่ 2  เรียนพระคัมภีร์กับครูวิวรณ์ (4-1-2019)

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยครูตุ๋ย
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=909&gid=6
ทักษะในการสื่อสาร ครูวิวรณ์​
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=910&gid=6