รูป กิจกรรมภายในค่าย
สมัครสมาชิก
 รับส่วนลด

8 มีนาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
รูปภาพ กิจกรรมในค่าย 

 
วันที่ 11/3/2019
  --->ภาพทั้งหมด--->>

ช่วงเช้า แนะนำตัว ... 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=841&gid=6
ช่วงรับประทานอาหาร 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=842&gid=6
ช่วง ศิลปะการวาดรูป โดยครูปุ๋ย
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=843&gid=6​
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยครูเรืองวิทย์ 
 
 
วันที่ 12/3/2019
  Bible Story  โดยครูวิวรณ์
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=846&gid=6​

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูหน่อย 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=847&gid=6

รับประทานอาหารเที่ยง

วันที่ 13/3/2019
 
Bible Story  โดยครูวิวรณ์
The Musical โดยครูนินา 
ชุดที่ 1  http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=852&gid=6

ชุดที่ 2 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=853&gid=6​
ชุดที่ 3 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=854&gid=6​

ศิลปะการเต้นประกอบเพลง ภาษาอังกฤษ โดยครูกุ้ง

วันที่ 14/3/2019
   
Bible Story  โดยครูวิวรณ์    
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=858&gid=6 
Creative think  โดยครูเชอรี่ 
ชุดที่ 1 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=859&gid=6
ชุดที่ 2 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=860&gid=6​
ชุดที่ 3 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=861&gid=6​

ศิลปะระบายสีบนการ์ตูนปั้น
ชุดที่ 1 http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=862&gid=6
ชุดที่  2   
แบดมินตัน โดยครู หนุ่ม มินตัน

วันที่ 15/3/2019
 
เรียนพระคัมภีร์ กับ ครูวิวรณ์ 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=864&gid=6

เรียนดนตรีประกอบละคร  กับครู นินา
ชุดที่ 1  http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=865&gid=6
ชุดที่ 2 
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=866&gid=6​

เรียนภาษาอังกฤษ กับครูหน่อย  เรียน Cover Dance กับครู เดียร์                                               

วันที่ 18/3/2019
  เรียนพระคัมภีร์ กับ ครูวิวรณ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กับ ครูตุ๋ย  
http://www.ywcabangkok.com/th/site/gallery-detail.php?m=gallery&id=870&gid=6
 

เรียน เทควันโด กับ ครูหญิง