วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุนเป็นตัวแทนนายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

21 กุมภาพันธ์ 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ

 ร่วมด้วยมาดาม กราซิตา โตเลนติโน ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และประธานจัดงาน 65th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018 นางจูหลิง จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะการกรรมจัดงานบาซาร์ นางสาวเฟื่องลดา ลีลาปิยมิตร กรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับโรงเรียนบ้านไผ่สีทอง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

On 21 February 2019, Miss Noreerat Noparatnaraporn – Fundraising Advisor, being the representative of President of YWCA of Bangkok, Madame Gracita Tolentino - spouse of Ambassador of Switzerland and Chairperson of 65th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018, Mrs. Juling Patra Chirathivat – Advisor of YWCA Diplomatic Charity Bazaar, Miss Fuanglada Lelapityamit – Board Member and YWCA of Bangkok staff, joined together in the opening ceremony of Building Renovation & Physical Environment Project. On this occasion, YWCA of Bangkok presented scholarships, stationery and sports equipment to the students at Banpaisritong School, Dan Chang, Suphanburi.