6 ธันวาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

6 ธันวาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
6 ธันวาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมมอบสนามเด็กเล่น ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านตลาดไชย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด